Vastgoed-admin inspireert je

Verborgen gebreken bij onroerende goederen

Een vaak voorkomende vraag van kopers en verkopers: “De frigo werkt niet, de centrale verwarming is defect, we ontdekken vocht in de muren en het ...
Lees meer →

Brussel voert algemeen voorkeurrecht in voor huurders

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement keurde op 19 september 2023 een ordonnantie goed dat de Brusselse Huisvestingscode wijzigt met het oog op de invoering van een ...
Lees meer →

Aardgasaansluitingen worden stuk duurder vanaf 1 januari 2025

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie heeft op 18 oktober 2023 het Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 ...
Lees meer →