Top 14 communicatiefouten. Herken je je hierin?

Het is soms grappig hoe mensen met mekaar (niet) spreken, hoe misverstanden ontstaan door simpele regels niet toe te passen, hoe belangrijke informatie weg verdwijnt in een wolk van nog uit te ratelen informatie.
Zin om hierop dieper in te gaan? Met onze opleidingen ///link///geraak je al een pak verder.

Hier zijn de meest gemaakte communicatiefouten die mensen maken maar mits wat oefening geraak je al een pak verder in je persoonlijke maar ook zakelijke gesprekken.

1. Ik, ik, ik,…

Ik dacht vandaag…, Ik zou dat zo doen…, Ik wil dat jij…, Ik ben gisteren…, Mijn  vakantie was…, mijn kantoor is de beste omdat…, Ik verkoop de meeste huizen…, en waar staat uw gesprekspartner? Wat is de procentuele verhouding tussen u en de andere partij?
Worden zij gehoord of tot stilzwijgen veroordeelt?

2. Vraag & antwoord
Ben je vandaag naar de winkel geweest, ja zeker?
Je heb vandaag meneer X gebeld? Waarschijnlijk wel he?
Heeft koper Y nog iets laten weten? Neen zeker?
Hoe zou je gesprekspartner zich voelen? Zou hij/zij zich gehoord voelen?

3. Meervoudige vragen
Heb je vandaag de vuilbakken buiten gezet en naar de bakker geweest en de slager? Is koper X zijn identiteitskaart komen brengen, eigenaar Y zijn compromis komen brengen en is het koffieapparaat hersteld?
“Ja – neen – ja” zou dan het enige juiste antwoord zijn, niet?

4. suggestieve vragen
Dus je bent eerst naar de winkel geweest zeker?
Die compromis heb je nog niet kunnen maken?
Meneer Van Genechten was het weer aan het uithangen zeker?
Hoe zou je gesprekspartner zich voelen? Wat is hun aandeel nog in het gesprek daar je toch alle oplossingen klaar hebt staan?

5. Niet luisteren
De informatie zit in de staart van de zin en alhoewel eens “tetteren” goed kan doen, toch breekt er heel informatie af omdat de balans van praten en luisteren niet meer 50-50 is. Van zodra deze balans niet meer in evenwicht is verstoord de connectie en zal dit leiden tot brave verveling.

6. Onderbreken
Het is een kunst om op het juiste moment iemand te onderbreken om zo diepere informatie te verkrijgen, zinnen te blokkeren, vragen opnieuw te stellen om iemand ergens te krijgen waar die persoon dat niet wil maar dit is meer iets voor de recherche. In de normale conversaties is onderbreken not done.
Veel informatie gaat verloren in de staart van de zin, een zin die volgt op een emotie, gevoel, … pas op het einde en wanneer stilte zich aanbiedt komt een volwaardige communicatie tot stand.

7. Niet terugkoppelen
“Dus als ik het goed begrijp bedoel je dat…als…”
“Versta ik het goed dat je bedoelt…”
“Ik ben niet helemaal mee, wil dit zeggen dat…”
Mooi als je deze voorbeelden gebruikt want mensen nemen als snel iets vanzelfsprekend over.

8. devalorisatie

“Jij moet nog de Epc aanvragen”, “Wij hebben meer klanten dan jij”, Wij verkopen sneller dan jij”…
Welke boodschap breng je over? Een beter voorbeeld zou zijn: “De Epc dient nog opgevraagd te worden door u” of “Zou het kunnen dat de kans groter is dat wij samen uw woning sneller verkopen?”


9. VERKLEINWOORDEN

“Is dit uw huisje/appartementje met dat terrasje?”
“Hoort dit garageke er ook bij met dat poortje?”
“Beste klantjes, vandaag is mijn kantoortje gesloten”
Ongemerkt passeren deze zinnen je dag maar hoe zou je gesprekspartner zich voelen?

10. Negatieve vraagstelling

“Je zult die compromis niet meer vandaag maken zeker?”
“Die koffie zal niet meer warm zijn, niet?”
“De resultaten waren niet volgens de verwachtingen?”
De andere partij zal sowieso in de verdediging dienen te gaan en dat vraag heel waarschijnlijk voor nog meer storingen in de communicatie.

11. te snel praten

Je kan aan de gesprekspartner perfect aflezen wanneer hij/zij mee is in je verhaal. Als de andere partij je aanstaart met ogen die recht voor zich uitkijken waarschijnlijk niet. Maar als je na elke zin een stilte laat, komma, een volgende zin begint, komma zal je zien dat je gesprekspartner knikt, dat de ogen (ja) knipperen en er regelmatig een “hmm”, “ja”, “ok”, zal uitgesproken worden. Zo is iedereen mee.

12. stemverheffing
Deze techniek zal je ongetwijfeld wel kennen. Je wil iemand domineren, je wilt iets opleggen, iets doorduwen en bij de Federale Politie werken deze technieken uitstekend en zelfs tot uren in de nacht maar hoe zou je partner zich voelen, ze zij/hij zich gewaardeerd voelen? 100%?

13. ja, maar

Dit is misschien wel nummer 1 in de communicatiestoornissen en betekent letterlijk: “Ik luister sowieso al niet, sta niet open voor enig ander gesprek en wil dat je naar mij luistert”. De tijd tussen “Ja maar” en je volgende woord zal exact 1/10 van een seconde zijn, voldoende om geen spatie te laten.
Hier weet je dat er spanning zit op één of ander verborgen terrein.

14. welles, nietes spelletje
Machtsspelen zoal Stratego zijn heerlijk om te spelen maar na een uur of meer knal je de doos toe en ben je toe aan wat rust, nietwaar?
(On)bewust spelen mensen deze spelletjes zodat de communicatie expres verstoord geraakt om een situatie te blokkeren. Partijen blijven genoodzaakt om te blijven argumenteren voor hun eigen gelijk. De vraag is wat er overblijft na deze spelen.

Deel dit artikel