Leander

Hoe je marktaandeel vergroten? Meer inkopen uit minder m².

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie heeft op 18 oktober 2023 het Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie goedgekeurd.=, Een onderdeel van dat decreet betreft de afschaffing van de begrenzing van de aansluitingskostprijs bij nieuwe aardgasaansluitingen bij bestaande wooneenheden

Hoe je marktaandeel vergroten? Meer inkopen uit minder m². Lees verder »